Υπηρεσίες

Ακολουθώντας τις ανάγκες της αγοράς,

Η εταιρεία μας μπορεί να παρέχει και άλλες υπηρεσίες όπως σχεδιασμό προϊόντων, σχεδιασμό καλουπιών, πρωτότυπα και τρισδιάστατη σάρωση για αντίστροφη μηχανική.
PRODUCT DESIGN

PRODUCT DESIGN

MOLD DESIGN

MOLD DESIGN

PROTOTYPING

PROTOTYPING

3D scanning

3D scanning

Καλούπια

Κοπτικα καλούπια θερμοδιαμορφωσης

Καλούπια θερμοδιαμόρφωσης

Καλούπια χυτού τύπου

Καλούπια έγχυσης

Καλούπια φυσήγματος